Hoe we met UX research het bron- en contactonderzoek verbeterden

GGDrU heeft de afgelopen maanden CoronaCare ontwikkeld. Een online omgeving waarin besmette patiënten zelf hun bron- en contactonderzoek invullen. CoronaCare ondersteunt zo de patiënt. Een positieve testuitslag geeft immers al genoeg kopzorgen. En door hulp te vragen van patiënten wordt ook de druk op de GGDrU lager. Wil je verspreiding van COVID-19 tegengaan? Dan is het heel belangrijk CoronaCare zorgvuldig en volledig in te vullen. Klinkt logisch, maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis. Waardoor de druk op de telefooncentrale van de GGDrU niet lager, maar juist hoger wordt. Omdat de lijn roodgloeiend staat met vragen over het bron- en contactonderzoek. Milkshake research kreeg de taak om dit proces voor zowel de patiënt als de GGDrU makkelijker te maken.

Usability test

GGDrU heeft een online omgeving ontwikkeld waarin patiënten zelf bron- en contactonderzoek kunnen invullen. Een recept voor een optimale samenwerking tussen de patiënt en de GGD. Maar als de druk op de telefooncentrale van de GGD niet omlaag gaat, klopt er iets niet. Een gebruiksvriendelijke website waar gebruikers gemakkelijk de juiste gegevens invullen is de oplossing.

GGDrU heeft de afgelopen maanden CoronaCare ontwikkeld. Een online omgeving waarin besmette patiënten zelf hun bron- en contactonderzoek invullen. CoronaCare ondersteunt zo de patiënt. Een positieve testuitslag geeft immers al genoeg kopzorgen. En door hulp te vragen van patiënten wordt ook de druk op de GGDrU lager. Wil je verspreiding van COVID-19 tegengaan? Dan is het heel belangrijk CoronaCare zorgvuldig en volledig in te vullen. Klinkt logisch, maar in de praktijk gaat het nog wel eens mis. Waardoor de druk op de telefooncentrale van de GGDrU niet lager, maar juist hoger wordt. Omdat de lijn roodgloeiend staat met vragen over het bron- en contactonderzoek. Milkshake research kreeg de taak om dit proces voor zowel de patiënt als de GGDrU makkelijker te maken.

Data zegt veel, maar niet alles

CoronaCare is al een poos in gebruik, dus is er veel data beschikbaar. Dit gaf ons inzicht in verschillende dingen: hoe de informatie wordt ingevuld én welke informatie juist niet wordt ingevuld. Maar waarom dit zo is? Dat weet je niet. Dat maakt het lastig om te verbeteren. Het kan namelijk aan zóveel dingen liggen: onduidelijke vraagstelling, of een omgeving die niet gebruiksvriendelijk is. Gelukkig kun je dit met UX research wél achterhalen. Hoe dat in z’n werk gaat? In een usability test lopen gebruikers door alle stappen heen en letten wij op de interactie tussen hen en de omgeving. Dit geeft inzicht in de blinde vlekken: waar lopen gebruikers precies tegenaan en waarom lopen ze hier tegenaan? Aan de hand van deze inzichten bepaal je wat je moet verbeteren om de kwaliteit van de ingevulde bron- en contactonderzoeken te verhogen.

Wees consistent en geef de gebruiker bevestiging

We noemden ze al eerder: maar wat zijn die blinde vlekken dan? In de online omgeving wordt gebruik gemaakt van verschillende invulmethodes. Allemaal met hetzelfde doel: het bron- en contactonderzoek invullen. Deze inconsistenties waren een groot struikelblok. Gebruikers twijfelen aan zichzelf: heb ik alles goed ingevuld? En wat moet ik nog invullen? Dit is natuurlijk enorm zonde. Gebruikers slaan onderdelen over of vullen het verkeerd in. Daarom is het belangrijk om het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door bevestiging te geven dat een vragenlijst correct is ingevuld. En heel belangrijk, zorg voor een consistente user interface om verwarring te voorkomen.

En zo verlaag je de druk op de telefooncentrale van de GGD

Op basis van het onderzoek hebben we de GGDrU concrete adviezen gegeven om CoronaCare te verbeteren. Bijvoorbeeld hoe je de gebruiker stap voor stap kunt begeleiden, én hoe je deze op het juiste moment de juiste informatie geeft. Zo wordt het voor de patiënt duidelijker en makkelijker om het bron- en contactonderzoek in te vullen. Waarmee ook de kwaliteit van de ingevulde onderzoeken weer omhoog gaat, win-win. Goed ingevulde onderzoeken zijn door de GGDrU sneller en makkelijker te verwerken. Waardoor de druk op de telefooncentrale van de GGDrU verlaagd wordt. En we samen de verspreiding van COVID-19 tegengaan.

Meer cases