Survey

Door surveys in te zetten zijn organisaties in staat een representatief beeld te krijgen van de doelgroep en op basis hiervan het product te verbeteren. Zodat jouw organisatie en propositie toekomstbestendig is. 

Definieer waar jouw kansen liggen met een survey

Surveys, ook wel bekend als enquête, bieden kwalitatieve en kwantitatieve inzichten in de wensen van de doelgroep, en wat zij van jouw product, design of website vinden. Deze onderzoeksmethode definieert waar de kansen liggen en helpt de juiste strategie te bepalen.   

 

People groot

Krijg bruikbare kwalitatieve inzichten  


Kwalitatief onderzoek wordt ingezet om de motivaties, gedachten en verwachtingen van doelgroepen te achterhalen. Denk hierbij aan methodes zoals interviews met open vragen, focusgroepen en observaties. De gegevens zijn niet-numeriek en worden in woorden uitgedrukt. Ze zijn dan ook beschrijvend.

Voorbeeld: Waarom vindt de doelgroep het concept teleurstellend?

  

Coins groot

Krijg bruikbare kwantitatieve inzichten  


Kwantitatief onderzoek toetst hypotheses of proposities. Kwantitatieve data is numeriek en wordt ingezet om cijfermatige onderbouwing te geven aan feiten of theorieën. Denk hierbij aan methoden zoals experimenten en surveys met gesloten vragen. Gegevens worden dan ook uitgedrukt in percentages.

Voorbeeld: Welk percentage van de doelgroep overweegt over te stappen na het gebruik van ons concept?

  

Valideer jouw concept

Surveys bieden statistisch onderbouwd inzicht in specifieke gedragingen, wensen of behoefte van je doelgroep (en eventuele verschillen tussen doelgroepen). Ook helpt een survey of enquête om concepten te valideren in nieuwe markten, of om een nieuwe doelgroep te identificeren. Daarmee kun je overtuigend (strategische) keuzes maken en onderbouwen. Met de resultaten kun je gemakkelijk verbeterpunten aanwijzen en prioriteiten stellen voor doorontwikkeling. 

 

Krijg inzichten in jouw product met een survey

Wil jij jouw (digitaal) product toetsen onder de doelgroep? En doelgericht jouw aanbod optimaliseren op basis van interviews en surveys? Neem dan contact op via het formulier hiernaast of bel Nadia op 06 - 15 667 604. Onze researchers denken graag met je mee over de beste onderzoeksmethoden voor jouw vragen. 


 

Zo gaan we voor jou te werk

Wij zetten surveys in om inzichten te verzamelen en te bepalen waar de focus ligt. Dat is handig wanneer je met overtuiging strategische keuzes wil kunnen maken. Daarnaast zijn surveys en enquêtes ideaal om onderlinge verschillen (bijvoorbeeld in behoeftes of motivaties) tussen groepen inzichtelijk te maken. Milkshake Research pakt dit type onderzoek pragmatisch aan. Dit geeft jou snel inzicht in de doelgroep en de markt - en biedt een optimaal productontwikkelingsproces. 

 

 

Zo gaan we voor jou te werk

Wij zetten surveys in om inzichten te verzamelen en te bepalen waar de focus ligt. Dat is handig wanneer je met overtuiging strategische keuzes wil kunnen maken. Daarnaast zijn surveys en enquêtes ideaal om onderlinge verschillen (bijvoorbeeld in behoeftes of motivaties) tussen groepen inzichtelijk te maken. Milkshake Research pakt dit type onderzoek pragmatisch aan. Dit geeft jou snel inzicht in de doelgroep en de markt - en biedt een optimaal productontwikkelingsproces.  

 

People klein

Interviews met de doelgroep


Onderzoek met de doelgroep in de begin- en eindfase valideert aannames en inspireert nieuwe ontwikkelingen. Je toetst als het ware je product en gaat met de feedback aan de gang zodat je product geoptimaliseerd is voor jouw doelgroep. En dus aanslaat.
 


Onderzoek met de doelgroep in de begin- en eindfase valideert aannames en inspireert nieuwe ontwikkelingen. Je toetst als het ware je product en gaat met de feedback aan de gang zodat je product geoptimaliseerd is voor jouw doelgroep. En dus aanslaat.
 Onderzoek met de doelgroep in de begin- en eindfase valideert aannames en inspireert nieuwe ontwikkelingen. Je toetst als het ware je product en gaat met de feedback aan de gang zodat je product geoptimaliseerd is voor jouw doelgroep. En dus aanslaat.
 


Person 2 klein

Interviews met experts


Deze interviews bieden deskundige blik op de ontwikkeling van de branche, trends en overkoepelende branche specifieke inzichten. Op die manier verzamel je inzichten van iemand die de markt goed kent en de verbeterpunten van jouw product kan lokaliseren.

 


Deze interviews bieden deskundige blik op de ontwikkeling van de branche, trends en overkoepelende branche specifieke inzichten. Op die manier verzamel je inzichten van iemand die de markt goed kent en de verbeterpunten van jouw product kan lokaliseren. 


Analytics klein

Verdiepend onderzoek


Het is raadzaam om een survey of enquête te combineren met kwalitatief verdiepend onderzoek, zoals diepte interviews. Zodat je een holistisch beeld krijgt van hoe jouw product ervaren wordt en waar kansen liggen.Bekijk hier onze cases

nadia_

Meer weten?
Nadia helpt je verder.

_Milkshake_discriptor_light


Compliance

Cookies

Privacy

Vacatures

Whitepaper

Milkshake research
Fred. Roeskestraat 99
1073 EE Amsterdam
06 - 15 667 604
nadia@milkshake-research.nl

      

Copyright Milkshake Research  •  KVK 62541102  •  BTW NL854858787B01  •  Bank NL18ABNA0423537350

Copyright Milkshake Research  •  KVK 16546132123  •  BTW 123412451212  •  Bank NL12ABNA12351643